اخیرا گروه اندکی با آگهی فروش سوله دست دوم بخشی از متقاضیان را جذب می کنند و عموما این گونه افراد سوله هایی را به فروش می رسانند که در طراحی آنها بار برف و باد و زلزله دیده نشده و از استحکام بسیار پایینی برخوردارند و حتی جوابگوی مناطقی بدون بارش برف نیز نیستند.در طراحی این گونه سوله ها موقعیت جغرافیایی و آیین نامه ۵۱۹ و ۲۸۰۰ را در نظر گرفته نمی شود. و ضمنا این گروه از عدم آگاهی متقاضی استفاده کرده و با فروش متری سوله وزن سازه را به خریدار اعلام نکرده و تعهدی نیز در این زمینه ندارند. در نهایت سوله ای که به این نوع خریداری شده ۱- جوابگوی نیاز متقاضی نبوده و از نظر جغرافیایی نیز در مقابل بار برف و فشار باد و زلزله شدیدا دچار کاستی هستند بنابراین پیشنهاد می گردد کلیه عزیزانی که متقاضی خرید سوله و یا سایر سازه های فلزی هستند حتما پس از مشاوره و طراحی و کار محاسباتی اقدام به عقد قرارداد نمایند تا خدای ناکرده دچار خسارت مالی و جانی نگردند.

موضوع: اخبار