برخی از پروژه های شرکت:

۱-احداث انباربیمارستان تأمین اجتماعی رشت

۲-احداث انبارآب وفاضلاب بندرعباس درتصفیه خانه.

۳- سازه های سنگین نیروگاهی،ساخت تیرورقهای سنگین سالن آمفی تأتردانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاداسلامی کرج

۴-ساخت ۵۰۰۰ مترمربع سوله های سالن تولیدشرکت سازینه قروه.

۵-ساخت یک باب سالن چند منظوره فدراسیون هندبال درمجموعه ورزشی انقلاب تهران.

۶-احداث انبارآب وفاضلاب تهرانسر.

۷-ساخت دو دستگاه سوله جهت نیروگاه جهرم .

۸-ساخت سالن دندانه اره ای شکل اطلس لیا به متراژ ۲۲۳۶ مترمربع در شهرک صنعتی لیا قزوین

۹-ساخت ۱۲۰۰۰مترمربع سالن دهانه ۶۰متر برای شرکت یخمک.

۱۰-پوشش سقف ودیوارهاودربهای ریلی سالنهای شرکت نورایستا پلاستیک دراشتهارد.

۱۱-احداث سالن فروشگاه رفاه بوشهردردومرحله.

۱۲-احداث انبارشیرپاستوریزه رشت.

۱۳-سوله زباله سوز پالایشگاه تهران

۱۴-سوله انبارش سد سیاه بیشه

۱۵-ساخت سردخانه ۵۰۰۰تنی ترکمن چای  .

۱۶-ساخت پل فلزی بر روی سد رودخانه ارس مشترک ایران آذربایجان.

۱۷-ساخت سوله های انبارش کانتین تعمیرگاهی وخوابگاه در سد خداآفرین وسد نمرود.

و نمونه های متعدد دیگری که مجالی برای شرح نیست .