سخن نخست

شرکت جهان سوله همت در سال ۱۳۷۴باانگیزه پیدایش یک گروه صنعتی مدرن جهت ساخت انواع سازه های فلزی توسط جمعی از متخصصان با تجربه این صنعت به عرصه تولید گام نهاد.

تا به امروزفعالیت موثر این شرکت در صنایع گوناگون مرتبط باعث ایجاد اعتباری درخور دربین صنعتگران ومتصدیان معتبربازار دراین صنف گشته است.

شرکت در حال حاضر با بهره گیری از  ۲ کارخانه بزرگ ومجهز در  ۲ قطب صنعتی مجاور تهران بزرگ و بابهره گیری ازنیروی انسانی ماهرقادر به تولید ماهانه بیش از ۵۰۰تن انواع سازه های فلزی می باشد.

در هر پروژه هدف اصلی شرکت ارزش گماردن به خواستهای مشتری و به ظهور رساندن آنهامیباشد. از این رو با افتخار اعلام میداریم که مشتریان ما دوستان ما هستند واین همان در گشوده به جاده پیشرفت است.

.