دفترمرکزی و کارخانه :جاده قدیم تهران- ساوه ،بعد ار پرندک شهرک صنعتی زاویه، خیابان هفتم جنوبی،مقابل کارخانه اتوبوس سازی ،شرکت جهان سوله همت

تلفن های دفتر مرکزی :

۰۲۱-۶۶۵۲۱۷۷۰

۰۲۱-۶۶۵۱۴۶۴۶

۰۸۶۴۵۲۶۰۰۵۴-۵۹

تماس مستقیم با مدیران از طریق

۰۹۱۲۳۰۳۵۹۸۱ -   ۰۹۱۲۱۴۳۷۷۵۳

 

همچنین می توانید از طریق ایمیل آدرس های زیر با ما در تماس باشید :

jahansou@jahansoulehhemmat.com

js_hemmat@yahoo.com